محصولات ما

ats - thumbnail

مدل ATS – ظرفیت 300 و 500 کیلوگرم – دقت 50 و 100 گرم – ابعاد پلتفرم 70*70 سانتی متر

atm 1 - thumbnail

مدل ATM – ظرفیت 300 و 500 کیلوگرم – دقت 50 و 100 گرم – ابعاد پلتفرم 70*70 سانتی متر

atm 2 - thumbnail

مدل ATM 1000 – ظرفیت 500 و 1000 کیلوگرم – دقت 100 و 200 گرم – ابعاد پلتفرم 100*100 سانتی متر

atm 3 -thumbnail

مدل ATM 4000 – ظرفیت 1000، 2000 و 3000 – دقت 200 و 500 – ابعاد پلتفرم 150*150 سانتی متر

dand 1 - thumbnail

مدل DAND رومیزی – ظرفیت 50 و 100- دقت 5 گرم – ابعاد پلتفرم 30*40، 40*40 و 50*50 سانتی متر

dand 4 - thumbnail

مدل DAND – ظرفیت 300 کیلو گرم – دقت 20 گرم – ابعاد پلتفرم 50*50 سانتی متر

dand 5 - thumbnail

مدل DAND میدانی – ظرفیت 1500 کیلو گرم – دقت 100 گرم – ابعاد پلتفرم 100*100 سانتی متر

lashe kesh - thumbnail

مدل DAND لاشه کش – ظرفیت 1500 کیلوگرم – دقت 100 گرم – ابعاد پلتفرم 100*100 سانتی متر

ghasabi - thumbnail

مدل DAND قصابی – ظرفیت 500 کیلو گرم – دقت 100 گرم

dam kesh - thumbnail

مدل دام کش – ظرفیت 2000 کیلوگرم – دقت 500 گرم – ابعاد پلتفرم 125*200

فهرست
با توجه به نوسانات قیمت، لطفا قبل از ثبت سفارش حتما از قیمت های جدید اطلاع یابید.
+